• Beste bezoeker,
  Voor de inschrijving bij luRoFoto zijn enkele criteria vereist waar je aan dient te voldoen:

  1. Je bent bekend met een fototoestel (spiegelreflex/systeem/brug/pocket) en weet de instellingen te vinden,
  je bent op de hoogte van wat instellingen kunnen teweegbrengen in je foto's en je bezit ten minste één van de genoemde toestellen.
  2. Je bent bekend met de werking van fotobewerkingsprogramma's en je bezit en gebruikt tenminste één programma.
  Voor optimale weergave van jouw foto's ben je (zo nodig en bij voorkeur) bereid BDSizer (voor Windows) of IDSizer (voor MAC) in te zetten. (geen must)
  3. Jouw foto's zijn ten minste van bovengemiddelde kwaliteit.
  4. Je staat open voor verbeteringen in je werk en bent bereid anderen bij hun foto's verbetertips te geven indien nodig.
  5. Je voldoet aan bovengenoemde criteria en je gaat akkoord met alle Voorwaarden en belooft deze te respecteren.
Foto van de Week 03-2021 Foto van het 4e kwartaal Winnaar Wedstrijd 25-2020Voltooide Opdrachtfoto 24-2020

Algemene Voorwaarden

A L G E M E N E    V O O R W A A R D E N


Welkom bij LuRoFoto. Dit fotoplatform wordt draaiende gehouden door vrijwilligers die veel tijd en geld in de site steken. Om ervoor te zorgen dat dingen soepel verlopen en de vrijwilligers naast het beheren van de site ook kunnen blijven werken, hun sociale leven en hobby's kunnen behouden, hebben wij een aantal voorwaarden opgesteld waar iedereen zich aan dient te houden. Daarmee hebben wij met elkaar een gezellig en respectvol fotoforum waar we aan en van elkaar kunnen leren. Wie zich onthoudt van één of meerdere voorwaarden kan (vroeg of laat) een sanctie verwachten. Over een door het beheer of een moderator uitgevoerde sanctie kan/mag niet gecorrespondeerd worden. Je bent zelf verantwoordelijk voor je daden en wij verwachten dat je de consequenties daarvan aanvaardt.

De aanbieders ("wij", "ons", "onze") van de dienst die door deze website wordt aangeboden zijn niet verantwoordelijk voor de door gebruikers gegenereerde inhoud en accounts. Geplaatste inhoud geeft alleen de mening van de auteur weer.

Door het plaatsen van foto's op LuRoFoto ben je akkoord dat medefotografen op -of aanmerkingen op jouw foto's kunnen maken en verbetertips geven. Je bent niet verplicht die tips op te volgen maar je respecteert de meningen wel.

01. U stemt ermee in de dienst niet te gebruiken voor het indienen of koppelingen naar inhoud die lasterlijk, beledigend, hatelijk, bedreigend, stalkend, spam of spamachtig is, inhoud voor volwassenen (o.a. naaktfotografie) of aanstootgevende inhoud bevat, persoonlijke informatie van anderen bevat, risico op inbreuk op auteursrecht, moedigt onwettige activiteit aan of overtreedt op andere wijze wetten. U bent volledig verantwoordelijk voor de inhoud van en eventuele schade die voortvloeit uit die inhoud en/of uw gedrag. Respectloos gedrag en/of taalgebruik (o.a. schuttingtaal, schelden, vloeken, opstoken, uitlokken, uitlachen, zich neerbuigend uiten e.d.) wordt niet getolereerd.

02. Foto’s moeten door jouzelf gemaakt zijn mét een fotocamera (systeem/compact/SRL/smartphone).
* Screenshots en scans zijn niet toegestaan, een zelf gemaakte foto van een bestaande foto wel mits het copyright niet geschonden (=strafbaar!) wordt.

03. Voor elke upload die je plaatst (behalve op het Forum en in reactievelden) geef je minimaal drie foto's van andere fotografen een beoordeling binnen een redelijke termijn van enkele uren vóór of na de upload. Indien je je hier niet aan houdt, word je er door het beheer op aangesproken en kunnen er (tijdelijk) sancties volgen.

04. Beoordeel de foto (zo onderbouwd mogelijk), niet de persoon achter de foto. Beoordeel een foto met tekst en niet met uitsluitend smiley's. Gebruik de leukjes en smiley's niet te pas en te onpas. Smiley's geven ruis in de tekst en voor elk leukje krijgt de fotograaf een bericht wat kan leider tot ergernis. Bovendien is dan het gevaar dat de site een facebookgehalte krijgt met alle gevolgen van dien (zoals facebookachtige beoordelingen).
Het is niet toegestaan uitsluitend op foto's van vrienden (zowel op LuRo als in RL) te reageren of een selectie van fotografen te maken en deze een voorkeursbehandeling te geven. Als een foto je totaal niet aanstaat hoef je niet te reageren of beoordeel dan alleen het technische gedeelte en geef zo nodig verbetertips. Discussies die niet over de foto gaan, worden gevoerd op het forum of in een PB. Moderatorberichten, Beheerberichten en Adminberichten hebben géén vrijblijvend karakter.

05. Opbouwende kritieken worden te allen tijde gewaardeerd. In de aanval gaan na het ontvangen van opbouwende kritieken wordt niet gewaardeerd.

06. Schrijf niet met de CAPSLOCK aan, ook niet in titels, het komt nogal schreeuwerig en daarmee onbeleefd over.

07. Het beheer, inclusief de moderatoren van LuRoFoto is te allen tijde bevoegd en gerechtigd geplaatst materiaal (zowel foto's als teksten op de Galerij en het Forum) dat niet voldoet aan genoemde (wedstrijd)voorwaarden te verwijderen, te verplaatsen of aan te passen, zo nodig zonder opgaaf van reden, zowel vooraf als achteraf.

08. Het is niet toegestaan om meer dan één account per persoon te openen dan wel te bezitten. Verschillende accounts met hetzelfde IP-adres gecontroleerd worden en bij gebleken misbruik verwijderd.

09. Foto’s staan in de Galerij ter beoordeling en niet om lief en leed met elkaar te delen en te bespreken. Hiervoor kun je gebruik maken van het forum.

10. U verleent ons een niet-exclusieve, permanente, onherroepelijke, onbeperkte licentie voor het gebruiken, publiceren of opnieuw publiceren van uw inhoud in verband met de dienst. U behoudt het auteursrecht op de inhoud.Alle inhoud die u indient, uploadt of anderszins beschikbaar stelt aan de dienst kan worden getoetst aan de Voorwaarden door medewerkers. Dien geen inhoud in die u als privé of vertrouwelijk beschouwt. (telefoonnummers, (E-mail)adressen e.d.)
Foto's kunnen geplaatst of gebruikt worden voor:
*Wedstrijd
*Foto-Opdracht
*Foto van de Week
*Een fotocompilatie via Youtube
* Een eervolle vermelding via Facebook
11. LuRoFoto mag niet dienen als 'doorgeefluik' naar andere platforms. Foto's dienen op LuRoFoto bekeken en beoordeeld te worden.
Daarom is het niet toegestaan te linken en/of te verwijzen naar foto’s op social media en andere fotobeoordelingssites.
Daarnaast is het niet de bedoeling foto's op LuRoFoto te beoordelen die niet op LuRoFoto staan. Het is niet toegestaan te linken en/of te verwijzen naar een andere foto(beoordelings -of wedstrijd)community, en/of naar een foto op een andere foto(beoordelings -of wedstrijd)community met het doel stemmen te winnen of elders (meerdere/grotere/andere) foto's te beoordelen.
Een linkje/verwijzing naar -uitsluitend- je eigen website (social media en een portfolio op een openbaar forum is géén eigen website) is toegestaan. Deze maak je aan in het speciaal daarvoor bestemde vak via je profiel en/of in een handtekening. Elke andere plek, bijvoorbeeld los in een reactie of in/onder je foto, is niet toegestaan.

12. Negatieve publiciteit, laster en smaad jegens de site, het beheer, de moderatoren en geregistreerde gebruikers is niet toegestaan. Verder is het niet toegestaan op te jutten of ongewenst gedrag uit te lokken. klachten over een moderator uitsluitend indienen via de helpdesk/ticket. De moderator zelf hierover mailen (inclusief PB) is niet toegestaan.

13. LuRoFoto volgt de Nederlandse wet -en regelgeving -Op of via LuRoFoto mag geen illegale software besproken en/of aangeboden/verhandeld worden. -Alle foto's die je op LuRoFoto plaatst, moeten in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving en mogen niet in strijd zijn met openbaar beleid en algemeen geaccepteerde waarden en normen.

Alles wat je op LuRoFoto plaatst mag niet bevatten: beledigend, grof of onterend materiaal en/of uitspraken - ook niet gericht aan medegebruikers, de site of het beheer- , elementen die de privacy (van derden) aantasten of die aanstootgevend of obsceen zijn of die mogelijk (kunnen) aanzetten tot overtredingen of misdrijven of uitlokken daarvan. LuRoFoto is geen platform voor het bespreken van (politieke) maatregelen e.d.

- Belediging, discriminatie en (seksuele) intimidatie zijn overtredingen volgens artikel 137c van het Wetboek van strafrecht. Ook op LuRoFoto zijn deze overtredingen niet toegestaan. Elke foto en/of tekst die beledigend en/of discriminerend is op: levensovertuiging, religie, geboorterecht, geslacht, afkomst, huidkleur, haarkleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, leeftijd, beroepskeuze en wat dies meer zij, zal worden verwijderd.

LuRoFoto is gerechtigd te allen tijde de algemene voorwaarden aan te passen indien dit het algemeen belang dient.
LuRoFoto is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het bezoek aan de site. Het beheer zal steun bieden indien je slachtoffer wordt van enige overtreding, misdrijf, ernstige belediging en/of ontering welke door derden (medegebruikers en/of derden via medegebruikers) zijn/worden uitgevoerd direct of indirect via LuRoFoto.

14. Op de gehele site is copyright van toepassing. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de inhoud dan wel delen van de inhoud aan en/of met derden, van alles wat op LuRoFoto staat, zowel foto's als teksten, zonder vooraf uitdrukkelijk schriftelijk verkregen toestemming van de eigenaren van LuRoFoto of de belanghebbende fotograaf is schending van het auteursrecht en kan worden bestraft met een geldboete.


Nederlandse vertaling van XenForo met dank aan het Ziggo Gebruikersforum (Mr. Jinx).

Bovenaan