• AUB, haal tijdens het uploaden bij de titel de bestandsnaam weg en zet er een passende titel in. Alvast hartelijk dank!
  • Op LuRoFoto worden foto's kritisch bekeken en beoordeeld en zo nodig voorzien van verbetertips. Dit wordt te allen tijde door de ontvanger gewaardeerd.
    Denk er ook aan dat, na of rond elke upload van jou, je tenminste drie foto's van andere fotografen beoordeelt.
  • Er is een nieuwe manier om aangepaste foto's in het reactieveld onder een foto van de G A L E R I J te plaatsen. De foto's blijven hiermee op LuRoFoto en je hoeft geen account op Imgur meer aan te maken. Klik HIER voor de uitleg
Foto van de Week 39-2020 Foto van het 2e kwartaal Winnaar Wedstrijd 23-2020Voltooide Opdrachtfoto 23-2020

Voorwaarden en regels

Beste Fotograaf,

Welkom bij LuRoFoto, de interactieve fotoclub die aan (hobby)fotografen een platform biedt om in een veilige omgeving, met respect voor elkaar, foto's ter beoordeling aan te bieden en te beoordelen. Hiervoor zijn enkele voorwaarden opgesteld:

Algemene Voorwaarden, Voorwoord
Wees er zeker van dat je ook ons privacyprotocol hebt gelezen:
De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op de WEDSTRIJDVOORWAARDEN en de VOORWAARDEN FOTO-OPDRACHT
De voorwaarden zijn bedoeld om duidelijkheid te verschaffen omtrent het gebruik van de site. Door je te registreren als gebruiker ga je akkoord met alle voorwaarden en ben je je ervan bewust dat er bij overtreding van één der of meerdere genoemde voorwaarden mogelijk een sanctie zal volgen.

Geregistreerde fotografen ontvangen maandelijks een nieuwsbrief om zo op de hoogte te blijven van belangrijke ontwikkelingen omtrent LuRoFoto Afmelden van de nieuwsbrief is gekoppeld aan afmelden van alle oproepen.

LuRoFoto is een interactieve fotoclub waarin we niet alleen foto's beoordelen maar ook met elkaar hierover in gesprek gaan teneinde elkaar verder op weg te helpen in de fotografie -en fotobewerkingswereld.

Tot slot verwachten we dat je enige kennis hebt van je camera. Je weet wat diafragma, ISO, sluitertijd en belichtingscompensatie betekenen, je weet wat EXIF je kan vertellen en je kent het verschil tussen landscape en portretstand. Dit maakt het beoordelen en geven van verbetertips makkelijker en het ontvangen ervan begrijpelijker.

Een langdurig inactief account (alleen komen kijken is geen activiteit) wordt na verloop van tijd verwijderd.

Gelieve niet na iedere beoordeling een bedankje te geven. Het is vanzelfsprekend dat je blij bent met ontvangen beoordelingen eventueel voorzien van opbouwende kritieken en verbetertips.

ALGEMENE VOORWAARDEN

01. Respectloos gedrag en/of taalgebruik (o.a. schuttingtaal, schelden, vloeken, opstokerijen, uitlokkingen e.d.) wordt niet getolereerd.
02. Foto’s moeten door jouzelf gemaakt zijn mét een fotocamera (systeem/compact/SRL/smartphone). Indien dit niet het geval is volgt verwijdering van de betreffende foto en mogelijk een sanctie.
Screenshots en scans van plaatjes, met uitzondering van negatieven en dia's, zijn niet toegestaan, een zelf gemaakte foto van een bestaande foto wel mits het copyright niet geschonden (=strafbaar!) wordt.

03. Foto's dienen van goede kwaliteit te zijn en kritisch en opbouwend te worden beoordeeld teneinde de medefotografen te helpen te verbeteren in dat waar ze al goed in zijn. De fotograaf weet op zijn minst de betekenis van diafragma, sluitertijd, ISO e.d.

04. Andere foto’s dan de upload (met bijv een andere exif) mogen voor houders van een GoudAccount ter ondersteuning/verduidelijking/vergelijking in het reactieveld geplaatst worden, zowel onder eigen foto's als onder de foto's van de medefotografen.

05. Beoordeel de foto (zo onderbouwd mogelijk), niet de persoon achter de foto.Beoordeel een foto met tekst en niet met alleen maar smilies.
Het is niet toegestaan uitsluitend op foto's van vrienden (zowel op LuRo als in RL) te reageren of een selectie van fotografen te maken en deze een voorkeursbehandeling te geven. Als een foto je totaal niet aanstaat hoef je niet te reageren of beoordeel dan alleen het technische gedeelte.

06. Je moet tegen een stootje kunnen om opbouwende kritieken te kunnen waarderen. In de aanval (respectloos gedrag, schelden, schreeuwen, kleineren) gaan na het ontvangen van opbouwende kritieken wordt niet gewaardeerd en zal een waarschuwing/sanctie kunnen veroorzaken.

07. Het plaatsen van één foto staat gelijk aan het schrijven van ten minste drie beoordelingen bij foto’s van andere fotografen.

08. LuRoFoto mag niet dienen als 'doorgeefluik' naar andere platforms. Foto's dienen op LuRoFoto bekeken en beoordeeld te worden.
Daarom is het niet toegestaan te linken en/of te verwijzen naar foto’s op social media en andere fotobeoordelingssites.
Het is tevens niet de bedoeling foto's te gaan beoordelen die niet op LuRoFoto staan. Het is niet toegestaan te linken en/of te verwijzen naar een andere foto(beoordelings -of wedstrijd)community, en/of naar een foto op een andere foto(beoordelings -of wedstrijd)community met het doel stemmen te winnen of elders (meerdere/grotere/andere) foto's te beoordelen.
Een linkje/verwijzing naar -uitsluitend- je eigen website (social media en een portfolio op een openbaar forum is géén eigen website) is toegestaan. Deze maak je aan in het speciaal daarvoor bestemde vak via je profiel en/of in een handtekening. Elke andere plek, bijvoorbeeld los in een reactie of in/onder je foto, is niet toegestaan.

09. Naaktfotografie is niet toegestaan.

10. Schrijf NIET MET DE CAPSLOCK AAN, ook niet in titels, het komt nogal schreeuwerig en daarmee onbeleefd over.

11. Het is niet toegestaan om meer dan één account per persoon te openen dan wel te bezitten. Verschillende accounts met hetzelfde IP-adres gecontroleerd worden en bij gebleken misbruik verwijderd. Het aanmaken/hebben van een account, met uitsluitend de bedoeling om een wedstrijdfoto/opdrachtfoto te plaatsen, reclame te maken, iets te verkopen, onrust te zaaien, gebruikers en/of beheer lastig te vallen en/of te beledigen, foto's van vrienden/familie te komen beoordelen of alleen maar mee te kijken is niet toegestaan.
Ook een account na verloop van tijd gebruiken om alleen nog wedstrijdfoto's en/of opdrachtfoto's te plaatsen is niet toegestaan. Dit brengt namelijk niet voldoende interactie met zich mee om te voldoen aan de doelstelling van LuRoFoto.

12. De beheerder en de moderatoren van LuRoFoto zijn te allen tijde bevoegd en gerechtigd geplaatst materiaal (zowel foto's als teksten op de Galerij en het Forum) dat niet voldoet aan genoemde (wedstrijd)voorwaarden te verwijderen, te verplaatsen of aan te passen, zo nodig zonder opgaaf van reden, zowel vooraf als achteraf.

13. Foto’s staan in de Galerij ter beoordeling en niet om lief en leed met elkaar te delen en te bespreken. Hiervoor kun je gebruik maken van het forum.

14. Op de gehele site is copyright van toepassing. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de inhoud dan wel delen van de inhoud aan en/of met derden, van alles wat op LuRoFoto staat, zowel foto's als teksten, zonder vooraf uitdrukkelijk schriftelijk verkregen toestemming van de eigenaren van LuRoFoto of de belanghebbende fotograaf is schending van het auteursrecht.

15. Negatieve publiciteit, laster en smaad jegens de site, het beheer, de moderatoren en geregistreerde gebruikers is niet toegestaan.
Verder is het niet toegestaan op te jutten of ongewenst gedrag uit te lokken. Provoceren en/of steken onder te water geven wordt niet getolereerd.

16. Klachten over (het gedrag van) een moderator uitsluitend indienen via de helpdesk/ticket. De moderator zelf hierover mailen (inclusief PB) is niet toegestaan.

17. Foto's die geplaatst worden of gebruikt worden voor:
*Wedstrijd
*Foto-Opdracht
*Foto van de Week
*Een fotocompilatie
Wanneer je een foto op LuRoFoto plaatst, geef je hier stilzwijgend toestemming voor, tenzij specifiek vermeld, de fotograaf behoudt te allen tijde het auteursrecht.
LuRoFoto garandeert dat de foto's alleen tbv de site zelf (eventueel met behulp van Youtube en/of FaceBook) worden gebruikt en dat voor gebruik tbv andere doeleinden dan https://lurofoto.eu eerst toestemming gevraagd wordt.

18. LuRoFoto volgt de Nederlandse wet -en regelgeving
-Op of via LuRoFoto mag geen illegale software besproken en/of aangeboden/verhandeld worden.
-Alle foto's die je op LuRoFoto plaatst, moeten in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving en mogen niet in strijd zijn met openbaar beleid en algemeen geaccepteerde waarden en normen.
Alles wat je op LuRoFoto plaatst mag niet bevatten: beledigend, grof of onterend materiaal en/of uitspraken - ook niet gericht aan medegebruikers, de site of het beheer- , elementen die de privacy (van derden) aantasten of die aanstootgevend of obsceen zijn of die mogelijk (kunnen) aanzetten tot overtredingen of misdrijven- Belediging, discriminatie en (seksuele) intimidatie zijn overtredingen volgens artikel 137c van het Wetboek van strafrecht. Ook op LuRoFoto zijn deze overtredingen niet toegestaan. Elke foto en/of tekst die beledigend en/of discriminerend is op: levensovertuiging, religie, geboorterecht, geslacht, afkomst, huidkleur, haarkleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, leeftijd, beroepskeuze en wat dies meer zij, zal worden verwijderd. LuRoFoto is gerechtigd te allen tijde de algemene voorwaarden aan te passen indien dit het algemeen belang dient.
LuRoFoto is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het bezoek aan de site. Het beheer zal steun bieden indien je slachtoffer wordt van enige overtreding, misdrijf, ernstige belediging en/of ontering welke door derden (medegebruikers en/of derden via medegebruikers) zijn/worden uitgevoerd direct of indirect via LuRoFoto.

Bovenaan Onderaan