• Beste fotograaf,

  Let op bij inschrijving: Controleer te allen tijde je spam-map! Je moet namelijk een e-mail ontvangen om jouw inschrijving te bevestigen.


  Wij jij je inschrijven bij LuRoFoto? Dan is onderstaande belangrijk om te weten:

  1. LuRoFoto en diens fotografen zijn niet gesteld op ééndagsvliegen en éénrichtingsverkeer dus jij ook niet!
  Is het je bedoeling om alleen maar met de wedstrijd of opdracht mee te doen
  of alleen maar één foto te plaatsen en niet de foto's van medefotografen te beoordelen,
  is het je bedoeling om LuRoFoto als opslagplaats voor je foto's of etalage te gaan gebruiken,
  dan passen LuRo en jij sowieso niet bij elkaar dus schrijf je dan niet in!
  Doe je na inschrijving toch één - of meermalig uploaden en verder niets, dan word je zonder pardon uitgeschreven!

  2. Je staat open voor verbeteringen in je werk en bent bereid -en niet bang- anderen bij hun foto's verbetertips te geven indien nodig.
  Je bent niet snel op je teentjes getrapt wanneer jouw foto niet alleen maar mooi en prachtig gevonden wordt.
  Je komt hier immers om nóg beter te worden en nóg anders naar je eigen (én andermans) werk te gaan kijken.
  Hierbij krijg je hulp van de medefotografen en jij helpt hen ook in hún groei!

  3. Je bezit en bent bekend met een fototoestel (spiegelreflex/systeem/brug/pocket) en weet de instellingen te vinden
  en je bent op de hoogte van wat instellingen kunnen teweegbrengen in je foto's.

  4. Je bent bekend met de werking van fotobewerkingsprogramma's en je bezit en gebruikt tenminste één programma.
  Voor optimale weergave van jouw foto's op ons platform ben je (zo nodig en bij voorkeur) bereid BDSizer (voor Windows, kosteloos)
  of IDSizer (voor MAC, klein éénmalig aankoopbedrag) in te zetten. (geen must maar wel het beste!)

  5. Je hebt een PC/MAC desktop of laptop tot je beschikking.
  Dit vanwege het op juistheid kunnen beoordelen van foto's en de bewerkings/comprimeerprogramma's die op een tablet en smartphone niet voldoende zijn.

  6. Je voldoet aan bovengenoemde criteria en je gaat akkoord met A L L E voorwaarden en belooft deze te respecteren.

  7. N.B. Wanneer je 3 tot 6 maanden na je inschrijving nog geen activiteiten hebt getoond, wordt jouw account verwijderd.

  8. Plaats bij voorkeur een avatar van jezelf.
  'Praten' tegen een bloem, insect, gebouw, letter e.d. is nogal ongemakkelijk.
  Totdat je een eigen avatar hebt geplaatst, heeft LuRoFoto een standaard avatar voor je ingesteld.

  9. Tot slot: Lees aub nog het volgende artikel voordat je een gebruikersnaam gaat invullen: klik HIER

  10. Deze website maakt gebruik van cookies om de snelheid van het schakelen tussen diverse pagina's en het openen van foto's te maximaliseren.
  Na het opruimen van de cookies zul je merken dat het tijdelijk wat trager gaat.

Foto van de Maand 01-2023 Winnaar Wedstrijd 37-2022 Opdrachtfoto volbracht 36-2022Foto van het Jaar 2022

Voorwaarden en regels

Welkom bij LuRoFoto.

Dit fotoplatform wordt draaiende gehouden door vrijwilligers die veel tijd en geld in de site steken. Daar mogen we wel e.e.a. voor terug verwachten.
Om ervoor te zorgen dat dingen soepel verlopen en de vrijwilligers naast het beheren van de site ook kunnen blijven werken, hun sociale leven en hobby's kunnen behouden, hebben wij een aantal voorwaarden opgesteld waar iedereen zich aan dient te houden.
Daarmee hebben wij met elkaar een gezellig en respectvol fotoforum waar we aan en van elkaar kunnen leren.
Wie zich onthoudt van één of meerdere voorwaarden kan (vroeg of laat) een sanctie verwachten.
Je bent zelf verantwoordelijk voor je daden en wij verwachten dat je de consequenties daarvan aanvaardt.

De aanbieders ("wij", "ons", "onze") van de dienst die door deze website wordt aangeboden zijn niet verantwoordelijk voor de door gebruikers gegenereerde inhoud en accounts.
Geplaatste inhoud geeft alleen de mening van de auteur weer.

Door het plaatsen van foto's op LuRoFoto ben je akkoord dat medefotografen op -of aanmerkingen op jouw foto's kunnen maken en verbetertips geven.
Je bent niet verplicht die tips op te volgen maar je respecteert de meningen wel.

01. Je stemt ermee in de dienst niet te gebruiken voor het indienen of koppelingen naar inhoud die:
lasterlijk, beledigend, hatelijk, bedreigend, stalkend, spam of spamachtig is, inhoud voor volwassenen (o.a. naaktfotografie) of aanstootgevende inhoud bevat,
persoonlijke informatie van anderen bevat, risico op inbreuk op auteursrecht, moedigt onwettige activiteit aan of overtreedt op andere wijze wetten.
Je bent volledig verantwoordelijk voor de inhoud van en eventuele schade die voortvloeit uit die inhoud en/of jouw gedrag.
Respectloos gedrag en/of taalgebruik (o.a. schuttingtaal, schelden, vloeken, opstoken, uitlokken, uitlachen, zich neerbuigend uiten e.d.) wordt niet getolereerd.
Tevens wordt het niet op prijs gesteld wanneer vragen niet beantwoord c.q. genegeerd worden.
Moderatorberichten, Beheerberichten en Adminberichten hebben géén vrijblijvend karakter.
Het niet opvolgen of geen gehoor geven van dergelijke berichten, kan nadelige gevolgen hebben.

02. Foto’s die je plaatst zijn uitsluitend door jouzelf gemaakt. (systeem/compact/SRL/smartphone/drone).
* Screenshots, afbeeldingen via een kopieermachine en scans (behalve een scan van eigen foto of eigen negatief) zijn niet toegestaan, een zelf gemaakte foto van een bestaande foto wel mits het copyright niet geschonden wordt.

03. Voor elke upload die je plaatst geef je minimaal drie foto's van andere fotografen een beoordeling binnen een redelijke termijn van enkele uren vóór of na de upload.
Voor 'Lief-en-leed-foto's' mag je gebruik maken van het forum, andere foto's beoordelen hoeft dan niet.
LET OP! Een cijfer geven is GEEN beoordeling!
Beoordelingen worden met woorden geschreven.

04. Wees respectvol naar elkaar en beoordeel de foto, niet de fotograaf.

05. Foto's van alles behalve een mens of meerdere mensen die voor de plaatsende fotograaf heeft/hebben geposeerd, zijn géén portretten en mogen derhalve niet zo genoemd worden.
Dit om misverstanden en foutief overbrengen van begrippen te voorkomen.

06. Jouw gebruikersnaam mag niet uit allemaal hoofdletters bestaan.
Schrijf niet met de CAPSLOCK aan, ook niet in titels, het komt nogal schreeuwerig en daarmee onbeleefd over.
Schrijf ook nooit met schuine letters.
Die zijn er voor admin, beheer- en moderatorberichten.

07. Het is niet toegestaan om meer dan één account per persoon te openen dan wel te bezitten.
Verschillende accounts met hetzelfde IP-adres gecontroleerd worden en bij gebleken misbruik verwijderd.

08. Je verleent ons een niet-exclusieve, permanente, onherroepelijke, onbeperkte licentie voor het gebruiken, publiceren of opnieuw publiceren van jouw inhoud in verband met de dienst.
Je behoudt het auteursrecht op de inhoud.
Alle inhoud die jij indient, uploadt of anderszins beschikbaar stelt aan de dienst kan worden getoetst aan de Voorwaarden door medewerkers.
Dien geen inhoud in die je als privé of vertrouwelijk beschouwt. (telefoonnummers, (E-mail)adressen e.d.)
Foto's kunnen geplaatst of gebruikt worden voor:

*Wedstrijden
*Foto-Opdrachten
*Foto van de Week | Kwartaal
*Een fotocompilatie via Youtube
* Een eervolle vermelding via Facebook

09. LuRoFoto mag niet dienen als 'doorgeefluik' naar andere platforms.
Foto's dienen op LuRoFoto bekeken en beoordeeld te worden.
Daarom is het niet toegestaan te linken en/of te verwijzen naar foto’s op social media en andere fotobeoordelingssites.
Daarnaast is het niet de bedoeling foto's op LuRoFoto te beoordelen die niet op LuRoFoto staan.
Het is niet toegestaan te linken en/of te verwijzen naar een andere foto(beoordelings -of wedstrijd)community, en/of naar een foto op een andere foto(beoordelings -of wedstrijd)community met het doel stemmen te winnen of elders (meerdere/grotere/andere) foto's te beoordelen.
Een linkje/verwijzing naar -uitsluitend- je eigen website (social media en een portfolio op een openbaar forum is géén eigen website) is toegestaan.
Deze maak je aan in het speciaal daarvoor bestemde vak via je profiel en/of in een handtekening. Elke andere plek, bijvoorbeeld los in een reactie of in/onder je foto, is niet toegestaan.

10. Het beheer, inclusief de moderatoren van LuRoFoto is te allen tijde bevoegd en gerechtigd geplaatst materiaal (zowel foto's als teksten op de Galerij en het Forum) dat niet voldoet aan genoemde (wedstrijd)voorwaarden te verwijderen, te verplaatsen of aan te passen, zo nodig zonder opgaaf van reden, zowel vooraf als achteraf.

11. Bij account verwijderen op eigen verzoek, dient de fotograaf eerst zelf zijn/haar foto's te verwijderen.
Gebeurt dat niet, dan blijven de foto's na verwijdering van het account op LuRoFoto staan.

12. Op de gehele site is copyright van toepassing.
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de inhoud dan wel delen van de inhoud aan en/of met derden, van alles wat op LuRoFoto staat, zowel foto's als teksten, zonder vooraf uitdrukkelijk schriftelijk verkregen toestemming van de eigenaren van LuRoFoto of de belanghebbende fotograaf is schending van het auteursrecht en kan worden bestraft met een geldboete.

Bovenaan Onderaan