Algemene Voorwaarden

Welkom bij LuRoFoto. Om ervoor te zorgen dat dingen soepel verlopen, hebben wij een aantal voorwaarden opgesteld waar iedereen zich aan dient te houden. Daarmee hebben wij met elkaar een gezellig en respectvol fotoforum waar we aan en van elkaar kunnen leren.

De aanbieders ("wij", "ons", "onze") van de dienst die door deze website wordt aangeboden zijn niet verantwoordelijk voor de door gebruikers gegenereerde inhoud en accounts. Geplaatste inhoud geeft alleen de mening van de auteur weer.

01. U stemt ermee in de dienst niet te gebruiken voor het indienen of koppelingen naar inhoud die lasterlijk, beledigend, hatelijk, bedreigend, spam of spamachtig is, (mogelijk) beledigend is, inhoud voor volwassenen (o.a. naaktfotografie) of aanstootgevende inhoud bevat, persoonlijke informatie van anderen bevat, risico op inbreuk op auteursrecht, moedigt onwettige activiteit aan of overtreedt op andere wijze wetten. U bent volledig verantwoordelijk voor de inhoud van en eventuele schade die voortvloeit uit die inhoud of uw gedrag. Respectloos gedrag en/of taalgebruik (o.a. schuttingtaal, schelden, vloeken, opstokerijen, uitlokkingen, zich neerbuigend uiten e.d.) wordt niet getolereerd.

02. Foto’s moeten door jouzelf gemaakt zijn mét een fotocamera (systeem/compact/SRL/smartphone).
* Screenshots en scans zijn niet toegestaan, een zelf gemaakte foto van een bestaande foto wel mits het copyright niet geschonden (=strafbaar!) wordt.

03. Voor elke upload die je plaatst (behalve op het Forum en in reactievelden) geef je minimaal drie foto's van andere fotografen een beoordeling.

04. Beoordeel de foto (zo onderbouwd mogelijk), niet de persoon achter de foto. Beoordeel een foto met tekst en niet met uitsluitend smilies.
Het is niet toegestaan uitsluitend op foto's van vrienden (zowel op LuRo als in RL) te reageren of een selectie van fotografen te maken en deze een voorkeursbehandeling te geven. Als een foto je totaal niet aanstaat hoef je niet te reageren of beoordeel dan alleen het technische gedeelte en geef zo nodig verbetertips. 

05. Opbouwende kritieken worden te allen tijde gewaardeerd. In de aanval gaan na het ontvangen van opbouwende kritieken wordt niet gewaardeerd.

06. Schrijf niet met de CAPSLOCK aan, ook niet in titels, het komt nogal schreeuwerig en daarmee onbeleefd over.

07. Het beheer, inclusief de moderatoren van LuRoFoto is te allen tijde bevoegd en gerechtigd geplaatst materiaal (zowel foto's als teksten op de Galerij en het Forum) dat niet voldoet aan genoemde (wedstrijd)voorwaarden te verwijderen, te verplaatsen of aan te passen,  zo nodig zonder opgaaf van reden,  zowel vooraf als achteraf.

08. Het is niet toegestaan om meer dan één account per persoon te openen dan wel te bezitten.
Verschillende accounts met hetzelfde IP-adres gecontroleerd worden en bij gebleken misbruik verwijderd.

09. Foto’s staan in de Galerij ter beoordeling en niet om lief en leed met elkaar te delen en te bespreken. Hiervoor kun je gebruik maken van het forum.

10. U verleent ons een niet-exclusieve, permanente, onherroepelijke, onbeperkte licentie voor het gebruiken, publiceren of opnieuw publiceren van uw inhoud in verband met de dienst. U behoudt het auteursrecht op de inhoud.Alle inhoud die u indient, uploadt of anderszins beschikbaar stelt aan de dienst kan worden getoetst aan de Voorwaarden door medewerkers. Dien geen inhoud in die u als privé of vertrouwelijk beschouwt. (telefoonnummers, (E-mail)adressen e.d.)
Foto's kunnen geplaatst of gebruikt worden voor:
*Wedstrijd
*Foto-Opdracht
*Foto van de Week
*Een fotocompilatie via Youtube
* Een eervolle vermelding via Facebook

11. LuRoFoto mag niet dienen als 'doorgeefluik' naar andere platforms. Foto's dienen op LuRoFoto bekeken en beoordeeld te worden.
Daarom is het niet toegestaan te linken en/of te verwijzen naar foto’s op social media en andere fotobeoordelingssites.
Daarnaast is het niet de bedoeling foto's op LuRoFoto te beoordelen die niet op LuRoFoto staan.
Het is niet toegestaan te linken en/of te verwijzen naar een andere foto(beoordelings -of wedstrijd)community, en/of naar een foto op een andere foto(beoordelings -of wedstrijd)community met het doel stemmen te winnen of elders (meerdere/grotere/andere) foto's te beoordelen.
Een linkje/verwijzing naar -uitsluitend- je eigen website (social media en een portfolio op een openbaar forum is géén eigen website) is toegestaan. Deze maak je aan in het speciaal daarvoor bestemde vak via je profiel en/of in een handtekening. Elke andere plek, bijvoorbeeld los in een reactie of in/onder je foto, is niet toegestaan.

12. Negatieve publiciteit, laster en smaad jegens de site, het beheer, de moderatoren en geregistreerde gebruikers is niet toegestaan. Verder is het niet toegestaan op te jutten of ongewenst gedrag uit te lokken. klachten over een moderator uitsluitend indienen via de helpdesk/ticket. De moderator zelf hierover mailen (inclusief PB) is niet toegestaan.

13. LuRoFoto volgt de Nederlandse wet -en regelgeving
-Op of via LuRoFoto mag geen illegale software besproken en/of aangeboden/verhandeld worden.
-Alle foto's die je op LuRoFoto plaatst, moeten in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving en mogen niet in strijd zijn met openbaar beleid en algemeen geaccepteerde waarden en normen.

Alles wat je op LuRoFoto plaatst mag niet bevatten: beledigend, grof of onterend materiaal en/of uitspraken - ook niet gericht aan medegebruikers, de site of het beheer- , elementen die de privacy (van derden) aantasten of die aanstootgevend of obsceen zijn of die mogelijk (kunnen) aanzetten tot overtredingen of misdrijven of uitlokken daarvan. LuRoFoto is geen platform voor het bespreken van (politieke) maatregelen e.d.

- Belediging, discriminatie en (seksuele) intimidatie zijn overtredingen volgens artikel 137c van het Wetboek van strafrecht. Ook op LuRoFoto zijn deze overtredingen  niet toegestaan.  Elke foto en/of tekst die beledigend en/of discriminerend is op: levensovertuiging, religie, geboorterecht, geslacht, afkomst, huidkleur, haarkleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, leeftijd, beroepskeuze en wat dies meer zij, zal worden verwijderd.

LuRoFoto is gerechtigd te allen tijde de algemene voorwaarden aan te passen indien dit het algemeen belang dient. 
LuRoFoto is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het bezoek aan de site. 
Het beheer zal steun bieden indien je slachtoffer wordt van enige overtreding, misdrijf, ernstige belediging en/of ontering welke door derden (medegebruikers en/of derden via medegebruikers) zijn/worden uitgevoerd direct of indirect via LuRoFoto.

14. Op de gehele site is copyright van toepassing. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de inhoud dan wel delen van de inhoud aan en/of met derden, van alles wat op LuRoFoto staat, zowel foto's als teksten, zonder vooraf uitdrukkelijk schriftelijk verkregen toestemming van de eigenaren van LuRoFoto of de belanghebbende fotograaf is schending van het auteursrecht en kan worden bestraft met een geldboete.

 

Artikel details

Artikel ID:
2
Categorie:
Datum toegevoegd:
15-11-2020 13:57:13
Aantal bekeken:
30
Beoordeling (Stemmen):
(0)