Algemene Voorwaarden en beleid

Welkom bij LuRoFoto. Dit fotoplatform wordt draaiende gehouden door vrijwilligers die veel tijd en geld in de site steken. Daar mogen we wel e.e.a. voor terug verwachten. Om ervoor te zorgen dat dingen soepel verlopen en de vrijwilligers naast het beheren van de site ook kunnen blijven werken, hun sociale leven en hobby's kunnen behouden, hebben wij een aantal voorwaarden opgesteld waar iedereen zich aan dient te houden. Daarmee hebben wij met elkaar een gezellig en respectvol fotoforum waar we aan en van elkaar kunnen leren. Wie zich onthoudt van één of meerdere voorwaarden kan (vroeg of laat) een sanctie verwachten.  Je bent zelf verantwoordelijk voor je daden en wij verwachten dat je de consequenties daarvan aanvaardt.

De aanbieders ("wij", "ons", "onze") van de dienst die door deze website wordt aangeboden zijn niet verantwoordelijk voor de door gebruikers gegenereerde inhoud en accounts. Geplaatste inhoud geeft alleen de mening van de auteur weer.

Door het plaatsen van foto's op LuRoFoto ben je akkoord dat medefotografen op -of aanmerkingen op jouw foto's kunnen maken en verbetertips geven. Je bent niet verplicht die tips op te volgen maar je respecteert de meningen wel.

01. Je stemt ermee in de dienst niet te gebruiken voor het indienen of koppelingen naar inhoud die lasterlijk, beledigend, hatelijk, bedreigend, stalkend, spam of spamachtig is, inhoud voor volwassenen (o.a. naaktfotografie) of aanstootgevende inhoud bevat, persoonlijke informatie van anderen bevat, risico op inbreuk op auteursrecht, moedigt onwettige activiteit aan of overtreedt op andere wijze wetten. Je bent volledig verantwoordelijk voor de inhoud van en eventuele schade die voortvloeit uit die inhoud en/of jouw gedrag. Respectloos gedrag en/of taalgebruik (o.a. schuttingtaal, schelden, vloeken, opstoken, uitlokken, uitlachen, zich neerbuigend uiten e.d.) wordt niet getolereerd. Tevens wordt het niet op prijs gesteld wanneer vragen niet beantwoord c.q. genegeerd worden. 
Moderatorberichten, Beheerberichten en Adminberichten hebben géén vrijblijvend karakter. Het niet opvolgen of geen gehoor geven van dergelijke berichten, kan nadelige gevolgen hebben. 

02. Foto’s die je plaatst zijn uitsluitend door jouzelf gemaakt. (systeem/compact/SRL/smartphone/drone).
* Screenshots, afbeeldingen via een kopieermachine, beeldscherm en scans (behalve een scan van eigen foto of eigen negatief) zijn niet toegestaan, een zelf gemaakte foto van een bestaande foto aan de muur, voorzien van eigen inbreng, wel mits het copyright niet geschonden wordt.
De volledige EXIF komt mee met het uploaden. Uitgezonderd hiervan zijn: Drieluik, foto-stacking, HDR, gewerkt in laagjes maar wel waar mogelijk.
Voor alle bewerkte foto's geldt: Vertel wat je hebt gedaan.

03. Voor elke upload die je plaatst geef je minimaal drie foto's van andere fotografen een beoordeling binnen een redelijke termijn van enkele uren vóór of na de upload.  Voor 'Lief-en-leed-foto's' mag je gebruik maken van het forum, andere foto's beoordelen hoeft dan niet. LET OP! Een cijfer geven is GEEN beoordeling! Beoordelingen worden met woorden geschreven. 
Geen tijd wordt niet als reden geaccepteerd om wel foto's te plaatsen en geen beoordelingen te geven. Wie tijd heeft om foto's te plaatsen en evt mee te discussiëren, heeft ook tijd om foto's van medefotografen te beoordelen. 

04. Wees respectvol naar elkaar en beoordeel de foto, niet de fotograaf.

05. Foto's van alles behalve een mens of meerdere mensen die voor de plaatsende fotograaf heeft/hebben geposeerd, zijn géén portretten en mogen derhalve niet zo genoemd worden. Dit om misverstanden en foutief overbrengen van begrippen te voorkomen.

06.  Jouw gebruikersnaam mag niet uit allemaal hoofdletters bestaan.
Schrijf niet met de CAPSLOCK aan, ook niet in titels, het komt nogal schreeuwerig en daarmee onbeleefd over. Schrijf ook nooit met schuine letters. Die zijn er voor admin, beheer- en moderatorberichten.

07. Het is niet toegestaan om meer dan één account per persoon te openen dan wel te bezitten.
Verschillende accounts met hetzelfde IP-adres gecontroleerd worden en bij gebleken misbruik verwijderd.

08. Je verleent ons een niet-exclusieve, permanente, onherroepelijke, onbeperkte licentie voor het gebruiken, publiceren of opnieuw publiceren van jouw inhoud in verband met de dienst. Je behoudt het auteursrecht op de inhoud. Alle inhoud die jij indient, uploadt of anderszins beschikbaar stelt aan de dienst kan worden getoetst aan de Voorwaarden door medewerkers. Dien geen inhoud in die je als privé of vertrouwelijk beschouwt. (telefoonnummers, (E-mail)adressen e.d.)
Foto's kunnen geplaatst of gebruikt worden voor:
*Wedstrijden
*Foto-Opdrachten
*Foto van de Maand | Jaar
*Een fotocompilatie via Youtube
* Een eervolle vermelding via Facebook

09. LuRoFoto mag niet dienen als 'doorgeefluik' naar andere platforms. Foto's dienen op LuRoFoto bekeken en beoordeeld te worden.
Daarom is het niet toegestaan te linken en/of te verwijzen naar foto’s op social media en andere fotobeoordelingssites.
Daarnaast is het niet de bedoeling foto's op LuRoFoto te beoordelen die niet op LuRoFoto staan.
Het is niet toegestaan te linken en/of te verwijzen naar een andere foto(beoordelings -of wedstrijd)community, en/of naar een foto op een andere foto(beoordelings -of wedstrijd)community met het doel stemmen te winnen of elders (meerdere/grotere/andere) foto's te beoordelen.
Een linkje/verwijzing naar -uitsluitend- je eigen website (social media en een portfolio op een openbaar forum is géén eigen website) is toegestaan.
Deze maak je aan in het speciaal daarvoor bestemde vak via je profiel en/of in een handtekening.
Elke andere plek, bijvoorbeeld los in een reactie of in/onder je foto, is niet toegestaan.

10. Het beheer, inclusief de moderatoren van LuRoFoto is te allen tijde bevoegd en gerechtigd geplaatst materiaal (zowel foto's als teksten op de Galerij en het Forum) dat niet voldoet aan genoemde (wedstrijd)voorwaarden te verwijderen, te verplaatsen of aan te passen,  zo nodig zonder opgaaf van reden,  zowel vooraf als achteraf.

11. Bij account verwijderen op eigen verzoek, dient de fotograaf eerst zelf zijn/haar foto's te verwijderen. Gebeurt dat niet, dan blijven de foto's na verwijdering van het account op LuRofoto staan.

12. Op de gehele site is copyright van toepassing. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de inhoud dan wel delen van de inhoud aan en/of met derden, van alles wat op LuRoFoto staat, zowel foto's als teksten, zonder vooraf uitdrukkelijk schriftelijk verkregen toestemming van de eigenaren van LuRoFoto of de belanghebbende fotograaf is schending van het auteursrecht en kan worden bestraft met een geldboete. Zie ook: dit artikel

Kijk hier voor de Wedstrijdvoorwaarden

Kijk hier voor de Opdrachtvoorwaarden

 

Artikel details

Artikel ID:
2
Categorie:
Datum toegevoegd:
15-11-2020 13:57:13
Aantal bekeken:
709
Beoordeling (Stemmen):
(4)

Gerelateerde artikelen