Algemene Voorwaarden en beleid

Welkom bij LuRoFoto. Dit fotoplatform wordt draaiende gehouden door vrijwilligers die veel tijd en geld in de site steken. Daar mogen we wel e.e.a. voor terug verwachten. Om ervoor te zorgen dat dingen soepel verlopen en de vrijwilligers naast het beheren van de site ook kunnen blijven werken, hun sociale leven en hobby's kunnen behouden, hebben wij een aantal voorwaarden opgesteld waar iedereen zich aan dient te houden. Daarmee hebben wij met elkaar een gezellig en respectvol fotoforum waar we aan en van elkaar kunnen leren. Wie zich onthoudt van één of meerdere voorwaarden kan (vroeg of laat) een sanctie verwachten.  Je bent zelf verantwoordelijk voor je daden en wij verwachten dat je de consequenties daarvan aanvaardt.

De aanbieders ("wij", "ons", "onze") van de dienst die door deze website wordt aangeboden zijn niet verantwoordelijk voor de door gebruikers gegenereerde inhoud en accounts. Geplaatste inhoud geeft alleen de mening van de auteur weer.

Door het plaatsen van foto's op LuRoFoto ben je akkoord dat medefotografen op -of aanmerkingen op jouw foto's kunnen maken en verbetertips geven. Je bent niet verplicht die tips op te volgen maar je respecteert de meningen wel.

01. Je stemt ermee in de dienst niet te gebruiken voor het indienen of koppelingen naar inhoud die lasterlijk, beledigend, hatelijk, bedreigend, stalkend, spam of spamachtig is, inhoud voor volwassenen (o.a. naaktfotografie) of aanstootgevende inhoud bevat, persoonlijke informatie van anderen bevat, risico op inbreuk op auteursrecht, moedigt onwettige activiteit aan of overtreedt op andere wijze wetten. Je bent volledig verantwoordelijk voor de inhoud van en eventuele schade die voortvloeit uit die inhoud en/of jouw gedrag. Respectloos gedrag en/of taalgebruik (o.a. schuttingtaal, schelden, vloeken, opstoken, uitlokken, uitlachen, zich neerbuigend uiten e.d.) wordt niet getolereerd.
Moderatorberichten, Beheerberichten en Adminberichten hebben géén vrijblijvend karakter. Het niet opvolgen of geen gehoor geven van dergelijke berichten, kan nadelige gevolgen hebben. 

02. Foto’s die je plaatst zijn uitsluitend door jouzelf gemaakt. (systeem/compact/SRL/smartphone/drone).
* Screenshots, afbeeldingen via een kopieermachine en scans (behalve een scan van eigen foto of eigen negatief) zijn niet toegestaan, een zelf gemaakte foto van een bestaande foto wel mits het copyright niet geschonden wordt.

03. Voor elke upload die je plaatst geef je minimaal drie foto's van andere fotografen een beoordeling binnen een redelijke termijn van enkele uren vóór of na de upload.  Voor 'Lief-en-leed-foto's' mag je gebruik maken van het forum, andere foto's beoordelen hoeft dan niet. LET OP! Een cijfer geven is GEEN beoordeling! Beoordelingen worden met woorden geschreven.

04. Wees respectvol naar elkaar en beoordeel de foto, niet de fotograaf.

05. Schrijf niet met de CAPSLOCK aan, ook niet in titels, het komt nogal schreeuwerig en daarmee onbeleefd over. Schrijf ook nooit met schuine letters. Die zijn  er voor admin, beheer- en moderatorberichten.

06. Het is niet toegestaan om meer dan één account per persoon te openen dan wel te bezitten.
Verschillende accounts met hetzelfde IP-adres gecontroleerd worden en bij gebleken misbruik verwijderd.

07. Je verleent ons een niet-exclusieve, permanente, onherroepelijke, onbeperkte licentie voor het gebruiken, publiceren of opnieuw publiceren van jouw inhoud in verband met de dienst. Je behoudt het auteursrecht op de inhoud. Alle inhoud die jij indient, uploadt of anderszins beschikbaar stelt aan de dienst kan worden getoetst aan de Voorwaarden door medewerkers. Dien geen inhoud in die je als privé of vertrouwelijk beschouwt. (telefoonnummers, (E-mail)adressen e.d.)
Foto's kunnen geplaatst of gebruikt worden voor:
*Wedstrijden
*Foto-Opdrachten
*Foto van de Week | Kwartaal
*Een fotocompilatie via Youtube
* Een eervolle vermelding via Facebook

08. Het beheer, inclusief de moderatoren van LuRoFoto is te allen tijde bevoegd en gerechtigd geplaatst materiaal (zowel foto's als teksten op de Galerij en het Forum) dat niet voldoet aan genoemde (wedstrijd)voorwaarden te verwijderen, te verplaatsen of aan te passen,  zo nodig zonder opgaaf van reden,  zowel vooraf als achteraf.

09. Op de gehele site is copyright van toepassing. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de inhoud dan wel delen van de inhoud aan en/of met derden, van alles wat op LuRoFoto staat, zowel foto's als teksten, zonder vooraf uitdrukkelijk schriftelijk verkregen toestemming van de eigenaren van LuRoFoto of de belanghebbende fotograaf is schending van het auteursrecht en kan worden bestraft met een geldboete. Zie ook: dit artikel

Kijk hier voor de Wedstrijdvoorwaarden

Kijk hier voor de Opdrachtvoorwaarden

 

Artikel details

Artikel ID:
2
Categorie:
Datum toegevoegd:
15-11-2020 13:57:13
Aantal bekeken:
333
Beoordeling (Stemmen):
(4)

Gerelateerde artikelen