Algemene Voorwaarden en beleid

Welkom bij LuRoFoto. Dit fotoplatform wordt draaiende gehouden door vrijwilligers die veel tijd en geld in de site steken. Daar mogen we wel e.e.a. voor terug verwachten. Om ervoor te zorgen dat dingen soepel verlopen en de vrijwilligers naast het beheren van de site ook kunnen blijven werken, hun sociale leven en hobby's kunnen behouden, hebben wij een aantal voorwaarden opgesteld waar iedereen zich aan dient te houden. Daarmee hebben wij met elkaar een gezellig en respectvol fotoforum waar we aan en van elkaar kunnen leren. Wie zich onthoudt van één of meerdere voorwaarden kan (vroeg of laat) een sanctie verwachten. Over een door het beheer of een moderator uitgevoerde sanctie kan/mag niet gecorrespondeerd worden.  Je bent zelf verantwoordelijk voor je daden en wij verwachten dat je de consequenties daarvan aanvaardt.

De aanbieders ("wij", "ons", "onze") van de dienst die door deze website wordt aangeboden zijn niet verantwoordelijk voor de door gebruikers gegenereerde inhoud en accounts. Geplaatste inhoud geeft alleen de mening van de auteur weer.

Door het plaatsen van foto's op LuRoFoto ben je akkoord dat medefotografen op -of aanmerkingen op jouw foto's kunnen maken en verbetertips geven. Je bent niet verplicht die tips op te volgen maar je respecteert de meningen wel.

01. Je stemt ermee in de dienst niet te gebruiken voor het indienen of koppelingen naar inhoud die lasterlijk, beledigend, hatelijk, bedreigend, stalkend, spam of spamachtig is, inhoud voor volwassenen (o.a. naaktfotografie) of aanstootgevende inhoud bevat, persoonlijke informatie van anderen bevat, risico op inbreuk op auteursrecht, moedigt onwettige activiteit aan of overtreedt op andere wijze wetten. Je bent volledig verantwoordelijk voor de inhoud van en eventuele schade die voortvloeit uit die inhoud en/of jouw gedrag. Respectloos gedrag en/of taalgebruik (o.a. schuttingtaal, schelden, vloeken, opstoken, uitlokken, uitlachen, zich neerbuigend uiten e.d.) wordt niet getolereerd.
Moderatorberichten, Beheerberichten en Adminberichten hebben géén vrijblijvend karakter. Het niet opvolgen of geen gehoor geven van dergelijke berichten, kan nadelige gevolgen hebben. 

02. Foto’s moeten door jouzelf gemaakt zijn mét een fotocamera (systeem/compact/SRL/smartphone).
* Screenshots en scans zijn niet toegestaan, een zelf gemaakte foto van een bestaande foto wel mits het copyright niet geschonden (=strafbaar!) wordt.
LuRoFoto maakt (met ingang van 01-02-2021) gebruik van ballotage. Uitleg Ballotage

03. Voor elke upload die je plaatst, na toelating door de ballotage,  (behalve op het Forum en in reactievelden) geef je minimaal drie foto's van andere fotografen een beoordeling binnen een redelijke termijn van enkele uren vóór of na de upload.  Indien je je hier niet aan houdt, word je door het beheer erop geattendeerd en kan een (tijdelijk) sanctie in werking worden gezet.

04. Beoordeel de foto (zo onderbouwd mogelijk), niet de persoon achter de foto. Beoordeel een foto met tekst en niet met uitsluitend smiley's. Gebruik de leukjes en smiley's niet te pas en te onpas. Smiley's geven ruis in de tekst en voor elk leukje krijgt de fotograaf een bericht wat kan leider tot ergernis. Bovendien is dan het gevaar dat de site een facebookgehalte krijgt met alle gevolgen van dien (zoals facebookachtige beoordelingen).
Het is niet toegestaan uitsluitend op foto's van vrienden (zowel op LuRo als in RL) te reageren of een selectie van fotografen te maken en deze een voorkeursbehandeling te geven. Als een foto je totaal niet aanstaat hoef je niet te reageren of beoordeel dan alleen het technische gedeelte en geef zo nodig verbetertips. Discussies die niet over de foto gaan, worden gevoerd op het forum of in een PB.

05. Opbouwende kritieken worden te allen tijde gewaardeerd. In de aanval gaan na het ontvangen van opbouwende kritieken wordt niet gewaardeerd.

06. Schrijf niet met de CAPSLOCK aan, ook niet in titels, het komt nogal schreeuwerig en daarmee onbeleefd over.

07. Het beheer, inclusief de moderatoren van LuRoFoto is te allen tijde bevoegd en gerechtigd geplaatst materiaal (zowel foto's als teksten op de Galerij en het Forum) dat niet voldoet aan genoemde (wedstrijd)voorwaarden te verwijderen, te verplaatsen of aan te passen,  zo nodig zonder opgaaf van reden,  zowel vooraf als achteraf.

08. Foto’s staan in de Galerij ter beoordeling en niet om lief en leed met elkaar te delen en te bespreken. Hiervoor kun je gebruik maken van het forum.

09. Het is niet toegestaan om meer dan één account per persoon te openen dan wel te bezitten.
Verschillende accounts met hetzelfde IP-adres gecontroleerd worden en bij gebleken misbruik verwijderd.

10. Het beheer, inclusief de moderatoren van LuRoFoto is te allen tijde bevoegd en gerechtigd geplaatst materiaal (zowel foto's als teksten op de Galerij en het Forum) dat niet voldoet aan genoemde (wedstrijd)voorwaarden te verwijderen, te verplaatsen of aan te passen,  zo nodig zonder opgaaf van reden,  zowel vooraf als achteraf.

11. Je verleent ons een niet-exclusieve, permanente, onherroepelijke, onbeperkte licentie voor het gebruiken, publiceren of opnieuw publiceren van jouw inhoud in verband met de dienst. Je behoudt het auteursrecht op de inhoud. Alle inhoud die jij indient, uploadt of anderszins beschikbaar stelt aan de dienst kan worden getoetst aan de Voorwaarden door medewerkers. Dien geen inhoud in die je als privé of vertrouwelijk beschouwt. (telefoonnummers, (E-mail)adressen e.d.)
Foto's kunnen geplaatst of gebruikt worden voor:
*Wedstrijden
*Foto-Opdrachten
*Foto van de Week | Kwartaal
*Een fotocompilatie via Youtube
* Een eervolle vermelding via Facebook

12. LuRoFoto mag niet dienen als 'doorgeefluik' naar andere platforms. Foto's dienen op LuRoFoto bekeken en beoordeeld te worden.
Daarom is het niet toegestaan te linken en/of te verwijzen naar foto’s op social media en andere fotobeoordelingssites.
Daarnaast is het niet de bedoeling foto's op LuRoFoto te beoordelen die niet op LuRoFoto staan.
Het is niet toegestaan te linken en/of te verwijzen naar een andere foto(beoordelings -of wedstrijd)community, en/of naar een foto op een andere foto(beoordelings -of wedstrijd)community met het doel stemmen te winnen of elders (meerdere/grotere/andere) foto's te beoordelen.
Een linkje/verwijzing naar -uitsluitend- je eigen website (social media en een portfolio op een openbaar forum is géén eigen website) is toegestaan. Deze maak je aan in het speciaal daarvoor bestemde vak via je profiel en/of in een handtekening. Elke andere plek, bijvoorbeeld los in een reactie of in/onder je foto, is niet toegestaan.

13. Negatieve publiciteit, laster en smaad jegens de site, het beheer, de moderatoren en geregistreerde gebruikers is niet toegestaan. Verder is het niet toegestaan op te jutten of ongewenst gedrag uit te lokken. klachten over een moderator uitsluitend indienen via de helpdesk/ticket. De moderator zelf hierover mailen (inclusief PB) is niet toegestaan.
Zie ook: Dit artikel

14. Op de gehele site is copyright van toepassing. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de inhoud dan wel delen van de inhoud aan en/of met derden, van alles wat op LuRoFoto staat, zowel foto's als teksten, zonder vooraf uitdrukkelijk schriftelijk verkregen toestemming van de eigenaren van LuRoFoto of de belanghebbende fotograaf is schending van het auteursrecht en kan worden bestraft met een geldboete. Zie ook: dit artikel

Kijk hier voor de Wedstrijdvoorwaarden

Kijk hier voor de Opdrachtvoorwaarden

 

Artikel details

Artikel ID:
2
Categorie:
Datum toegevoegd:
15-11-2020 13:57:13
Aantal bekeken:
181
Beoordeling (Stemmen):
(4)

Gerelateerde artikelen